Batérie a doplnky pre viac ako 200.000 rôznych zariadení!

Batérie a doplnky pre viac ako 200.000 rôznych zariadení!
  • Bezpečne, jednoducho, rýchlo
  • 18 rokov číslo 1 v batériách a adaptéroch
  • Cez 1.000.000 zákazníkov

Otázky? Prosím kontaktuj nás!

Zmluvné podmienky

Dolu sú všeobecné zmluvné podmienky BraunOni B.V. BatteryUpgrade.sk je súčasťou BraunOni B.V. Ako spomenuté v prípade 1.4 BraunOni B.V. si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky za akýchkoľvek okolností. Všetky ostatné ochranné známky a značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

1. Všeobecne

1.1 Spomínanie BraunOni v tomto dokumente odkazuje na spoločnosť BraunOni B.V. tak ako je registrovaná v KvK (Holandská obchodná organizácia) v Eindhoven, Holandsko s číslom 08129450.
1.2 Tieto zmluvné podmienky neobsahujú niektoré ostatné podmienky uplatňujúce na všetky legálny akty, kde sa BraunOni považuje za dodávateľa produktov.
1.3 BraunOni nepríjma žiadne rezervácie na objednávky od protistrany (odteraz len: spotrebiteľ).
1.4 BraunOni si vyhradzuje právo zmeniť tieto zmluvné podmienky v za akýchkoľvek okolností. Spotrebiteľ vyjadruje súhlas, že BraunOni môže zmeniť tieto podmienky a že ich príjma za platné. V prípade značnej zmeny všeobecných podmienok BraunOni všetkých užívateľov e-mailom o tejto zmene a dané zmeny uvedie v správe.

2. Platba

2.1 platby sa uhrádzajú vopred cez spoločnosť platobnou kartou, iDeal or Paypal.

3. Ceny

3.1 všetky ceny môžu byť predmetom tlačových chýb.
3.2 Produkty sú zasielané z rôznych lokalít. Tieto lokality môžu byť v alebo mimo EU. BatteryUpgrade.sk si účtuje DPH odvíjajúce sa od pôvodu dodávky a dodacej krajiny. V prípade, že vás zaujímajú dodacie podmienky produktu, obráťte sa prosím na náš help desk.
3.2.2 BatteryUpgrade.sk je holandský eshop zameraný na spotrebiteľov. Ak ako zahraničná, európska spoločnosť dokážete predložiť platný názov firmy a DIČ, záležiac od odosielacieho pôvodu a destinácie môže byť uplatnená intra - komunitárna výmena. V takom prípade 0% daň bude vyčíslená na celkovej hodnote. Pre veľké spoločnosti máme zvláštnu stránku s atraktívnymi zľavami.
3.3 Všetky ceny sú uvedené bez dodatočných poplatkov, ak nejaké sú.
3.4 Ponuka od BraunOni musí byť považovaná za nezáväzné, ak nie je písomne dohodnuté inak. Ponuky sú v závislosti od dostupnosti produktov. BraunOni má právo vypovedať zmluvu.

4. Dodávka

4.1 BraunOni nemôže zaručiť dostupnosť všetkých výrobkov. V prípade nedostatku bude spotrebiteľ informovaný a čiastka, za ktorú neobdržal dané množstvo mu bude vrátené.
4.2 Odosielanie sa započne až po pripočítaní fakturovanej sumy na účet BraunOni. Zasielanie končí, ak to je možné, do 5 pracovných dní po tom čo bola obdržana suma.
4.3 BraunOni má nárok na zásielky v častiach. Dodatočné náklady na následné dodávky budú hradené BraunOni.
4.4 BraunOni dodá výrobky prostredníctvom klasických poštových služieb alebo kuriérnej služby, v závislosti na mieste určenia a miesta pôvodu tovaru. BraunOni je oprávnený zmeniť spôsob dopravy bez ďalšieho upozornenia, ak je to v záujme zákazníka alebo BraunOni V prípade, že zákazník požaduje informácie o presnom spôsobe dopravy, musí pred potvrdením objednávky požiadať o túto informáciu prostredníctvom asistenčnej služby.

5. Zodpovednosť

5.1 BraunOni nie je zodpovedný za škody spôsobené pri nákupe a / alebo používaní dodávaných výrobkov.
5.2 Doby uvedené na 4,2 sú považované za odhad a nie pevnú dobu. BraunOni nie je nikdy zodpovedný za škody vzniknuté v dôsledku prekročenia dodacej lehoty.
5.3 Ak bol produkt dodaný nedokonale, alebo ak dodanie zlyhá, spotrebiteľ môže využiť 90 dňovú lehotu na písomné informovanie BraunOni o týchto vadách.

6. Výmena

6.1 Výmena je možná len v prípade ak dodaný produkt je doručený v pôvodnom (neotvorenom) stave a je vo vlastníctve BraunOni do 30 dní po doručení.
6.2 Náklady vyplývajúce z požadovanej meny (napr. poštovné) hradí kupujúci.
6.3 Špecifikácia/ponuka nákladov na dopravy, je možno získať od miestnej poštovej spoločnosti. Spotrebiteľ je zodpovedný za výber vhodnej poštovej spoločnosti pre prepravu výrobku v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

7. Prepravné náklady

7.1 BraunOni počíta prepravné náklady na každú objednávku zvlášť. Náklady závisia od typu prepravy. Náklady sú uvedené v nákupnom košíku.
7.2 BraunOni vyhradzuje právo na zahraničné dodávky mimo EÚ požadovať, aby poistené dopravy. Kupujúci môže odmietnuť toto tvrdenie písomným upovedomením BraunOni, ktoré automaticky zahajuje anulovanie na základe bodu 10.1.
7.3 Zákazník je zodpovedný za dodatočné náklady spojené s dodávkou, ako napríklad poštovné poplatky a dovozné clá

8. Záruka

8.1 Zákazník je povinný ihneď po dodaní, tovar dôkladne preskúmať kvôli vadám a ak sa vyskytujú, obratom písomne informovať BraunOni. Ak zákazník nekontaktuje BraunOni do piatich dní po dodávke s vadami, ktoré boli zistene pri kontrole, súhlasí so stavom, v ktorom bol tovar doručený a akékoľvek právo na záruku odpadá.
8.2 BraunOni ponúka len dodávateľskú záruku. Toto sa nevzťahuje na nesprávne používanie dodávaných výrobkov.
8.3 Na chyby spôsobené nesprávnym užívaním sa nevzťahuje záruka.

9. Poruchy

9.1 BraunOni môže byť zodpovedná za škodu spôsobenú úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou, alebo v dôsledku okolností, na základe, ktoré sú zodpovednosťou BraunOni podľa zákona.
9.2 podmienky, ktoré v žiadnom prípade nie sú zodpovednosťou BraunOni: štrajk, nedostatok pracovníkov, choroby, import, export a / alebo zákaz tranzitu, dopravné problémy, porušenia povinností zo strany dodávateľov, výroba, členenie, atď.

10. Zrušenie objednávky

10.1 Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku do 30 dní po obdržaní produktov. Počas tejto doby, musí spotrebiteľ informovať BraunOni o jeho zrušení. Potom čo BraunOni potvrdí prijatie žiadosti o zrušenie pomocou čísla RMA, musí zákazník vrátiť tovar do 14 dní podľa pokynov dodaných s číslom RMA. Kúpna suma bude vrátená BraunOni do 14 dní od odoslania vráteného tovaru. Toto potvrdzuje holandský zákon 'Vzdialené nákupy' uvedené v: 'Wet Koop op Afstand, Burgerlijk Wetboek článok 7:46'
10.2 Ak v období uvedené v bode 4,2 prekročilo viac ako dva týždne, zákazník má možnosť zrušiť objednávku bez poplatkov. Zákazník je vždy povinný písomne upovedomiť dodávateľa, že objednávka bude stornovaná.
10.3 Vzorový formulár odstúpenia

BraunOni B.V., Freddy van Riemsdijkweg 6a, 5657 EE Eindhoven, Holandsko:
Oznamujem/Oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od mojej/našej zmluvy o predaji týchto výrobkov.
Objednané / prijaté:
Názov spotrebiteľa(ov):
Adresa spotrebiteľa(ov):
Podpis spotrebiteľa(ov) (iba ak sa tento formulár podáva v papierovej podobe):
Dátum:

11. Postúpenie zľavy

11.1 Akýkoľvek postup pri udeľovaní zľavy pri záruke ďalších objednávok môže byť predmetom zmeny BraunOni.
11.2 Zľava výmenou za postúpenie objednávky bude udelená až vtedy, keď bude pevná. To znamená po zaplatení a odoslaní objednávky.
11.3 Udelené zľavy pre budúce objednávky môžu byť použité pri rušení objednávok alebo vracaní produktov.
11.4 BraunOni si vyhradzuje právo vylúčiť alebo odčleniť niektoré osoby alebo spoločnosti pri udeľovaní zliav výmenou za postúpenie objednávok.
11.5 Špeciálny prípad, kde sú použité oba body 11.3 a 11.4 môže nastať, keď referenčný kód je (čiastočne) verejný alebo používaný medzi priateľmi.

12. Zdieľanie infomácíí a dôvernosť

12.1 Informácie o zákazníkoch nebudú zdieľané s tretími stranami. Výnimkou sú informácie zdieľané s poskytovateľom platieb za účelom uľahčenia online platby.
12.2 Zákaznícke dáta su vždy zabezpečené spojením SSL.

13. Ochrana osobných údajov

Viac o využívaní coockies a ochrany súkromia na BatteryUpgrade.sk môžte nájsť v našej Zásady ochrany osobných údajov.

Recenzie

Dušan Vilem nás ohodnotili:
(5/5)
Produkt:
BTE-RMB-500_HH batéria (4500 mAh 14.4 V)
Prečítajte si recenzie od iných zákazníkov
  • Bezpečne, jednoducho, rýchlo
  • 18 rokov číslo 1 v batériách a adaptéroch
  • Cez 1.000.000 zákazníkov

Otázky? Prosím kontaktuj nás!